...

Contact Us

Contact Us

Interested in investing but still have some questions?
Want to list your development project on our platform?
Are you a developer or an agent looking to get your project funded?
Please reach out to us with your inquiries. We're here to make it easy for you.

Заинтересованы в инвестировании, но все еще есть вопросы? Хотите разместить свой проект разработки на нашей платформе? Вы разработчик или агент, ищущий финансирование вашего проекта? Пожалуйста, обратитесь к нам с вашими запросами. Мы здесь, чтобы вам было легко.

Quan tâm đầu tư nhưng vẫn có một số câu hỏi? Bạn muốn liệt kê dự án phát triển của bạn trên nền tảng của chúng tôi?
Bạn có phải là nhà phát triển hoặc đại lý đang tìm cách để tài trợ cho dự án của bạn?
Hãy liên hệ với chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúng tôi ở đây để làm cho nó dễ dàng cho bạn.

Corporate office

For general and media inquiries about the Relex concept:

 

4000 S. Faber Place Drive, Suite 300

Charleston SC, United States of America

(312) 375-9834

(718)  614-8213

hello@relex.io

 

For platform specific inquiries:

 

Relex Real Estate JSC

Republic of Belarus, 211011

Vitebsk Region ,Orsha Raion, Baran Town

Russian: +375297195030

English:   +375255012302

 

Skype (English/Russian/Vietnamese): live:relex.customerhotline

 

Telegram (English) : t.me/rlxglobal

Telegram (Russian): t.me/relex_ru

Telegram (Vietnamese): t.me/rlx_vn